Byggeprocessen

 • Etablering af nyt byggepladsområde

  11.12.2017

  Renoveringen af Pedersholms Allé 2-4 opstartes efter nytår. Vi har forsøgt at planlægge det således, at det giver så få gener for jer som muligt, og I vil fortsat kunne bruge flere af de stier, der er i området. Stilladsarbejdet ved Pedersholms Allé 2-4 udføres på – havesiden primo uge 50. og butikssiden primo uge […]

 • Ny beboerinformation

  5.12.2017

  Der er ny opdateret information under nyhedsbreve. Nyhedsbrev november 2017 med status for tidsplanen

 • Nye parkeringspladser – Pilevænget

  20.10.2017

  Der er lavet nye parkeringspladser langs Pilevænget 2-20 og 25-27. De nye parkeringspladser er klar til brug men opstribning mellem pladserne mangler. Dette udføres dog først næste år

 • Etablering af nyt byggepladsområde

  17.10.2017

  I forbindelse med at renoveringen skrider frem, skal der etableres et byggepladsområde med toiletter til håndværkerne, oplag af materialer, arbejdsområde og affaldscontainere. Byggepladsen placeres imellem: Egevang 5 og 7 Hasselvænget 2 og 4 Pilevænget 22, 24, 26 og 28 Skrivelsen i nedenstående link vile blive hængt op i trappeopgange for de pågældende blokke. Beboerinfo Blok 23_24_35

 • Terrænopbygning for kommende indgangspartier og cykelskure

  11.10.2017

  I forbindelse med renovering af blokkene, har vi fundet det hensigtsmæssigt, at etablere fundamenter og belægninger for de kommende indgangspartier og cykelskure inden den faktiske renovering kommer i gang. Arbejdet vil forløbe i den kommende periode (oktober-november) Vi har forsøgt at planlægge det, så det giver så få gener for jer som muligt, og I vil fortsat kunne […]

 • Udførelse af indgangspartier, Ellevang 15 & 17

  18.08.2017

  I forbindelse med renovering af blokkene, har vi fundet det hensigtsmæssigt, at etablere fundament og belægning for det kommende indgangsparti inden den faktiske renovering kommer i gang. Arbejdet vil strække sig over 5 arbejdsdage. Vi har forsøgt at planlægge det, så det giver så få gener for jer som muligt, og I vil fortsat kunne […]

 • Etablering af ny byggepladsområde

  17.08.2017

  I forbindelse med at renoveringen skrider frem, skal der etableres et byggepladsområde med toiletter til håndværkerne, oplag af materialer, arbejdsområde og affaldscontainere. Byggepladsen placeres imellem: Ellevang 11, 13, 15 og 17 Pedersholms Allé 2 og 4 Koldingvej 146 og 148 Skrivelsen i nedenstående link vile blive hængt op i trappeopgange for de pågældende blokke. Beboerinfo

 • Nye parkeringspladser

  9.08.2017

  Der er lavet nye parkeringspladser foran Ellevang 2-4 samt langs Egevang inkl. ved hjørnerne til Ellevang og Pilevænget. De nye parkeringspladser er klar til brug men opstribning mellem pladserne mangler. Dette udføres dog først næste år

 • GenhusningsTjenesten

  7.08.2017

  Bemærk at GenhusningsTjenesten ikke træffes torsdag d. 14-09-2017.

 • Genhusningstjenesten

  29.06.2017

  Der er opdateret materiale under Genhusnings, vedr. sommerferieperioden i forhold til GenhusningsTjenesten

Side 1 af 3123