Byggeprocessen

 • Udførelse af parkeringspladser

  26.06.2017

  I forbindelse med den igangværende byggesag, skal der etableres 19 stk. nye parkeringspladser– se skraveret område på oversigtskortet. Arbejdet vil strække sig over ca. 2 uger med opstart mandag d. 26 juni. Vi har forsøgt at planlægge det, så det giver så få gener for jer som muligt. Vi håber på jeres forståelse, og beklager, […]

 • Udførelse af byggepladsområde omkring Pilevænget 30 & 32

  23.06.2017

  I forbindelse med renoveringen af Pilevænget 30 & 32 etableres byggepladsområdet omkring blokken og hertil vil der også blive opstillet stillads. Byggepladsområdet etableres omkring blokken fra uge 26. Stilladset påbegyndes uge 26 og forventes afsluttet i uge 27. Byggeplads Pilevænget 30 & 32

 • Valgskema

  6.06.2017

  Under “udsendte skemaer” i venstre kolonne er der vedhæftet skema vedr. designvalg af gulvklinker i badeværelser

 • Etapemøder

  6.06.2017

  Der er opdateret materiale under “Etapemøder” i venstre kolonne med beboerinformation for de blokke der har haft etapemøder

 • GenhusningsTjenesten

  1.06.2017

  Der er opdateret materiale under Genhusning vedr. spørgeskemaer og foldere for både permanent og midlertidig genhusning

 • Udførelse af indgangspartier

  24.05.2017

  I forbindelse med renovering af blokkene, har vi fundet det hensigtsmæssigt, at etablere fundament og belægning for det kommende indgangsparti inden den faktiske renovering kommer i gang. Arbejdet vil strække sig over 5 arbejdsdage. Vi har forsøgt at planlægge det, så det giver så få gener for jer som muligt, og I vil fortsat kunne […]

 • GenhusningsTjenesten

  24.05.2017

  Bemærk at GenhusningsTjenesten er flyttet til Koldingvej 152A

 • Etablering af ny parkeringsplads ved Ellevang 2-4

  18.04.2017

  Beboerinfo P-Plads

 • GenhusningsTjenesten

  14.12.2016

  Træffetid i Møllevangen mellem jul og nytår: GenhusningsTjenesten vil ikke være fysisk til stede på Koldingvej 150A, men kan træffes tirsdag 10.00-12.00 og torsdag 15.00-17.00 på telefon 7643 7206 God jul og godt nytår

 • Ny Beboerinfomation

  21.09.2016

  Opstart af byggplads omkring: Pedersholms Alle 6, 8, 10, 12 og 14 Hasselvænget 1 og 3 Pilevænget 30 og 32 Se infomationen samt oversigtsplan beboerinfo

Side 1 af 212