Byggeprocessen

 • Etablering af ny byggepladsområde

  17.08.2017

  I forbindelse med at renoveringen skrider frem, skal der etableres et byggepladsområde med toiletter til håndværkerne, oplag af materialer, arbejdsområde og affaldscontainere. Byggepladsen placeres imellem: Ellevang 11, 13, 15 og 17 Pedersholms Allé 2 og 4 Koldingvej 146 og 148 Skrivelsen i nedenstående link vile blive hængt op i trappeopgange for de pågældende blokke. Beboerinfo

 • Nye parkeringspladser

  9.08.2017

  Der er lavet nye parkeringspladser foran Ellevang 2-4 samt langs Egevang inkl. ved hjørnerne til Ellevang og Pilevænget. De nye parkeringspladser er klar til brug men opstribning mellem pladserne mangler. Dette udføres dog først næste år

 • GenhusningsTjenesten

  7.08.2017

  Bemærk at GenhusningsTjenesten ikke træffes torsdag d. 14-09-2017.

 • Genhusningstjenesten

  29.06.2017

  Der er opdateret materiale under Genhusnings, vedr. sommerferieperioden i forhold til GenhusningsTjenesten

 • Udførelse af parkeringspladser

  26.06.2017

  I forbindelse med den igangværende byggesag, skal der etableres 19 stk. nye parkeringspladser– se skraveret område på oversigtskortet. Arbejdet vil strække sig over ca. 2 uger med opstart mandag d. 26 juni. Vi har forsøgt at planlægge det, så det giver så få gener for jer som muligt. Vi håber på jeres forståelse, og beklager, […]

 • Udførelse af byggepladsområde omkring Pilevænget 30 & 32

  23.06.2017

  I forbindelse med renoveringen af Pilevænget 30 & 32 etableres byggepladsområdet omkring blokken og hertil vil der også blive opstillet stillads. Byggepladsområdet etableres omkring blokken fra uge 26. Stilladset påbegyndes uge 26 og forventes afsluttet i uge 27. Byggeplads Pilevænget 30 & 32

 • Valgskema

  6.06.2017

  Under “udsendte skemaer” i venstre kolonne er der vedhæftet skema vedr. designvalg af gulvklinker i badeværelser

 • Etapemøder

  6.06.2017

  Der er opdateret materiale under “Etapemøder” i venstre kolonne med beboerinformation for de blokke der har haft etapemøder

 • GenhusningsTjenesten

  1.06.2017

  Der er opdateret materiale under Genhusning vedr. spørgeskemaer og foldere for både permanent og midlertidig genhusning

 • Udførelse af indgangspartier

  24.05.2017

  I forbindelse med renovering af blokkene, har vi fundet det hensigtsmæssigt, at etablere fundament og belægning for det kommende indgangsparti inden den faktiske renovering kommer i gang. Arbejdet vil strække sig over 5 arbejdsdage. Vi har forsøgt at planlægge det, så det giver så få gener for jer som muligt, og I vil fortsat kunne […]

Side 1 af 3123